LogoÖppettider:
enligt överenskommelse,
ring +46(0)709367100,
info@antiktitommarp.se


Målkärl av koppar
Smaller tank i copper for measuring volume. Swedish 19-th century. The tank is controlled by the authorities, signed with royal crown and year when it was controlled.

Krönt, dvs kontrollerat målkärl från 1800-talet. Målkärl är ett redskap för mätning av volym.

Våta varor mättes i oxhuvud, åm, ankare och kannor. En kanna var i sin tur delad i två stop, ett stop i fyra kvarter och en kvarter i fyra ort eller jumfrur. En jumfru, eller jungfru, var ett rymdmått för våta varor som användes fram till år1862.
En jumfru= 1/4 kvarter = 1/32 kanna = 0,08179 liter.

Historia:
Det blev tidigt viktigt för riket med kontroll av mått och vikter, s k justering. I riket fanns redan under 1600-talet en riksguardian och en riksjusterare med uppgift bl a att genom kontrollstämpling på de olika mätverktygen och vikterna godkänna dessa. I städerna fanns mestadels två gode män att handha stadens märke; en justerade besman och målkärl, den andre skötte stadens våg. Snart måste dock ytterligare personer medverka och 1735 uppdrogs åt lantmätarna ute i landet att utföra justering som vintersysselsättning. Senare förordnades även andra än lantmätare som justeringsmän.

Vid justering eller kröning skulle justeraren förutom sina initialer inslå eller inbränna ett kronomärke samt årtal och datum. År 1880 indelades landet i justeringsdistrikt och distriktsnummer, oftast inramat, angavs i stället för justerarnas initialer. (Den historiska betraktelsen ovan är hämtad från: SJUTTONS PORT: Ostkanten - Osthyveln - Blekinge och Södra Möre båtsmän - Blekingeband).


Målkärlet finner du hos Antikt i Tommarp, Österlen, Skåne.

Relaterade produkter

Rakspegel och kalk

Läs mer »
 
 
Ljusstakar tenn

Läs mer »


 

 

Antikt i Tommarp  |  Adress: Gladsaxvägen 11  |  272 93 Tommarp  |  Tel: +46(0)709367100  |  Epost: info@antiktitommarp.se