LogoÖppettider:
enligt överenskommelse,
ring +46(0)709367100,
info@antiktitommarp.se


Start  »  Konst  »  Marint måleri  »  HMS Nordenskiöld
HMS Nordenskjöld
Swedish Destroyer HMS Nordenskjöld

HMS Nordenskjöld, akvarell av K Sjöström, 1928.

HMS Nordenskjöld (12) var en jagare i svenska flottan. Tillsammans med systerfartyget HMS Ehrensköld (11) utgjorde hon Ehrensköldklassen, som med sin storlek och fart var ett stort steg inom den svenska jagarflottan. Fartyget sjösattes den 19 juni 1926.

Nordenskjöld var 91,4 meter lång och hade ett maximalt deplacement av 1 000 ton. Skrovet var byggt av nitat stål med utfallande stäv och så kallad "kryssarakter", vilket innebar att den var rundad. På den förliga delen av däcket stod en överbyggnad med tre våningar som bland annat innehöll bryggan, styrhytten, sjukvårdsavdelningen och manskapsköket.

Maskineriet utgjordes av tre oljeeldade ångpannor som levererade ånga till två ångturbiner, vilka drev var sin propeller. Maskineriet genererade 24 000 hästkrafter vilket gav en fart på 35 knop.

Nordenskjölds huvudbestyckning utgjordes av tre stycken 12 cm kanoner, som var placerade på fördäck, mellan skorstenarna respektive på akterdäck. I aktern fanns en luftvärnsbrygga med två 40 mm luftvärnsautomatkanoner. Vidare fanns torpedtuber, sjunkbombskastare och sjunkbombsfällare, även minor kunde medföras för utläggning.

Hon deltog under andra världskriget i neutralitetsvakten och eskorterade handelsfartyg längs den svenska ostkusten. Källa: Wikipedia.


Detta akvarell finner du hos Antikt i Tommarp, Österlen, Skåne.

Relaterade produkter

Fartyg Norman

Läs mer »
 
HMS Tapperheten

Läs mer »
 
S/S SIR Ernest Cassel

Läs mer »


 

 

Antikt i Tommarp  |  Adress: Gladsaxvägen 11  |  272 93 Tommarp  |  Tel: +46(0)709367100  |  Epost: info@antiktitommarp.se