LogoÖppettider:
enligt överenskommelse,
ring +46(0)709367100,
info@antiktitommarp.se


Start  »  Nautica   »  Fartygsmodeller  »  Jagaren Visby
HMS Visby, Jagare

Jagaren Visby; placerad i en monter. Sjösatt 1942. Tagen ur tjänst 1982.
Monterns längd: 122 cm. Monterns höjd: 42,5 cm.

"Visbyklass eller modifierad stadsjagare var en fartygsklass tillhörande den svenska marinen. Klassen bestod av HMS Visby (J11), HMS Sundsvall (J12), HMS Hälsingborg (J13) och HMS Kalmar (J14). De levererades som stadsjagare år 1943-1944 som en del av den utbyggnad det svenska försvaret som genomfördes med anledning av andra världskriget. Under kriget användes fartygen för neutralitetsvakt och fartygseskortering. År 1965 byggdes fartygen om och omklassades till fregatter. Hälsingborg och Kalmar utrangerades 1978 och Visby och Sundsvall utrangerades år 1982.

Bakgrund och tillkomst
Under andra världskriget genomfördes en kraftig förstärkning av Sveriges försvar. Som en del i detta beviljade riksdagen år 1941 medel för en ny jagarklass bestående av fyra fartyg. Då klassen baserades på Göteborgsklassen, som även gick under namnet "Stadsjagare" kallades Visby-projektet för "Modifierad stadsjagare".

Visby och Hälsingborg byggdes på Götaverken medan Sundsvall och Kalmar byggdes av Eriksbergsvarvet i Göteborg. Fartygen levererades år 1943-1944.

Utformning
Visbyklassen baserades till stor del på Göteborgsklassen och hade skrov tillverkade av stål och överbyggnader i lättmetall. En del modifieringar gjordes dock. Bland annat förlängdes skrovet cirka tre meter och den rundade så kallade "kryssaraktern" ersattes av en platt "spegelakter". Detta gav bättre bärighet, samt gjorde det möjligt att fartygen trots ett större deplacement kunde hålla samma fart som Göteborgsklassen, 35 knop, utan att öka maskineffekten. Detta trots att deplacementet ökats till 1 135 ton. Vidare flyttades skorstenarna tätare ihop

Även fartygens maskineri var till en modifierad version av Göteborgsklassens. Tre oljeeldade ångpannor typ Penhoët A genererade ånga åt två stycken de Laval ångturbiner på 36 000 hästkrafter, vilka i sin tur drev två propellrar. Detta maskineri gav fartygen en maxhastighet av 35 knop.

Bestyckning
Under tiden som jagare såg hade alla fartyg likadan bestyckning, bilden visar HMS Visby
Under åren som jagare bestod fartygens huvudbestyckning likt Göteborgsklassen av tre stycken 12 cm kanoner m/24. På Göteborgsklassen var en av dessa placerad midskepps mellan den förliga och aktra skorstenen, men då detta begränsade kanonens bestrykningsvinklar förflyttade man den på Visbyklassen till den aktra bryggan. Luftvärnet bestod av åtta luftvärnsautomatkanoner. Fyra stycken 40 mm m/36 var placerade i två enkellavetage på var sin sida midskepps, och två i ett dubbellavetage på en uppbyggnad akterut. Fyra stycken 20 mm m/40 var placerade i enkellavetage, två på var sin sida mellan skorstenarna och två på var sin sida på bryggdäck. Vidare fanns även två 8 mm luftvärnskulsprutor m/36. Sex torpedtuber för 53 cm torpeder m/30 fanns placerade i två ställ med tre tuber i varje. För ubåtsjakt fanns två sjunkbombsfällare m/24 och två sjunkbombskastare m/33. 16 sjunkbomber m/33 och 40-46 minor kunde medföras ombord".
Källa: Wikipedia.


Fartygsmodellen av HMS Visby finner du hos Antikt i Tommarp, Österlen, Skåne.

Relaterade produkter

HMS Victory
Amiral Horatio Nelsons flaggskepp vid slaget vid Trafalgar
Läs mer »
 
Dansk jakt

Läs mer »
 
Tågfärja S/S Drottning Viktoria
S/S Drottning Victoria var en svensk tågfärja tillhörande Statens Järnvägar som byggdes för Kungsleden. 1909 öppnades kungsleden, järnvägsfärjeförbindelse mellan Trelleborg i Sverige och Sassnitz i Tyskland.
Läs mer »


 

 

Antikt i Tommarp  |  Adress: Gladsaxvägen 11  |  272 93 Tommarp  |  Tel: +46(0)709367100  |  Epost: info@antiktitommarp.se